فایل های دسته بندی پایه پنجم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت زنگ علوم درس اول علوم پایه پنجم دبستان

عنوان: پاورپوینت زنگ علوم درس 1 علوم پایه پنجم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 12 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ماده تغییر می کند درس دوم علوم پایه پنجم دبستان

عنوان: پاورپوینت ماده تغییر می کند درس 2 علوم پایه پنجم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 10 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: ما در زندگی روزا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رنگین کمان درس سوم علوم پایه پنجم دبستان

عنوان: پاورپوینت رنگین کمان درس 3 علوم پایه پنجم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 11 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت برگی از تاریخ زمین درس چهارم علوم پایه پنجم دبستان

عنوان: پاورپوینت برگی از تاریخ زمین درس 4 علوم پایه پنجم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 13 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حرکت بدن درس پنجم علوم پایه پنجم دبستان

عنوان: دانلود پاورپوینت حرکت بدن درس 5 علوم پایه پنجم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 13 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت چه خبر 1 درس ششم علوم پایه پنجم دبستان

عنوان: پاورپوینت چه خبر 1 علوم پایه پنجم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 14 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت چه خبر 2 درس هفتم علوم پایه پنجم دبستان

عنوان: پاورپوینت چه خبر 2 علوم پایه پنجم دبستان فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 11 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود 1 درس هشتم علوم پایه پنجم

عنوان: پاورپوینت کارها آسان می شود 1 درس 8 علوم پایه پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 12 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود 2 درس نهم علوم پنجم

عنوان: پاورپوینت کارها آسان می شود 2 درس 9 علوم پنجم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 16 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی