فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 4 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 4 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 33

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنایه درس 12 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کنایه درس 12 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پایه های آوایی همسان دو لختی درس 11 علوم و فنون ادبی یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پایه های آوایی همسان دو لختی درس 11 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سبک هندی سبک شناسی قرن های دهم و یازدهم درس 10 علوم و فنون ادبی یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سبک هندی سبک شناسی قرن های دهم و یازدهم درس 10 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استعاره درس 9 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت استعاره درس 9 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پایه های آوایی همسان 2 درس 8 علوم و فنون ادبی یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پایه های آوایی همسان 2 درس 8 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم درس 7 علوم و فنون ادبی یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم درس 7 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 2 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 2 علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی