فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی (نقش دولت دراداره کشور)

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی (نقش دولت دراداره کشور)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پس از تفکر و طراحی نقشه ذهنی بنویسیم درس 1 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پس از تفکر و طراحی نقشه ذهنی بنویسیم درس 1 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت افکار و گفتارمان را بنویسیم درس 2 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت افکار و گفتارمان را بنویسیم درس 2 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ببینیم و بنویسیم درس 3 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ببینیم و بنویسیم درس 3 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گوش بدهیم و بنویسیم درس 4 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت گوش بدهیم و بنویسیم درس 4 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت لمس کنیم ببوییم بچشیم و بنویسیم درس 5 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت لمس کنیم ببوییم بچشیم و بنویسیم درس 5 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با سنجش و مقایسه آسان تر بنویسیم درس 6 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت با سنجش و مقایسه آسان تر بنویسیم درس 6 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با جانشین سازی راحت تر بنویسیم درس 7 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت با جانشین سازی راحت تر بنویسیم درس 7 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی